Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 25. února 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------2. postní týden-------------------------------------
Neděle25. února2. neděle postní
9:00 hod. kostel sv. Václava Horky bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
10:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
13:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
------------------------------------3. postní týden-------------------------------------
Neděle4. března3. neděle postní
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
10:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2018
všeobecný:
Za společenství ve farnostech a skupiny mládeže — aby radostně svědčily o evangeliu především mezi svými vrstevníky.
misijní:
Aby si celá církev uvědomovala naléhavost formace k duchovnímu rozlišování, na osobní i komunitní rovině.
národní:
Za dar rozlišování trvalého od pomíjivého, cenného od prázdného, pravého od falešného.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby