Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 11. února 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle11. února6. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle18. února1. neděle postní
9:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
10:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2018
všeobecný:
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
misijní:
Za duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února 2018 – modleme se zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
národní:
Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby