Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 28. ledna 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle28. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocné
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pátek2. únoraSvátek Uvedení Páně do chrámu
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:00 hod. fara Žleby za + Antonína Vévodu
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle4. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Vančurovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodiče a příbuzné

>>Svátost smíření:fara Žlebypátekod 17:30

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2018
všeobecný:
Aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc.
misijní:
Za duchovní plody mimořádného Dne modliteb a půstu vyhlášeného na 23. února 2018 – modleme se zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního Súdánu.
národní:
Abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velkého, co smíme konat.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby