Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 14. ledna 2018 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle14. ledna2. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocné
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pátek19. ledna
18:00 hod. fara Žleby eucharistická oběť
----------------------------------3. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle21. ledna3. neděle v mezidobí - Za jednotu křesťanů
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba se nekoná
11:00 hod. kostel sv. Václava Horky Za syna Ladislava Holého, rodinu Trávníčkovu a rodinu Holovu

>>Svátost smíření:fara Žlebypátekod 17:30

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2018
všeobecný:
misijní:
národní:
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby