Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 17. prosince 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle17. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Pipka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý19. prosince
18:30 hod. fara Žleby na dobrý úmysl
Sobota23. prosince
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Vánoční koncert (Akordeonový soubor Pohoda)
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle24. prosince4. neděle adventní - Štědrý den
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Horky, Potěhy, Okřesaneč, Zbyslav a Starkoč od 13:00 do 14:00 hod. - Licoměřice od 15:00 do 15:30 hod.
22:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice Vánoční eucharistická oběť
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Pondělí25. prosinceSlavnost Narození Páně
0:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavná půlnoční - za mír a pokoj na celém světě

>>Svátost smíření:Licoměřiceneděleod 11:50 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2017
všeobecný:
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
misijní:
Za obyvatele Hondurasu - modleme se za to, aby obyvatelé Hondurasu překonávali mírovým způsobem současné těžkosti.
národní:
Za vytrvalost v modlitbě.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby