Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 10. prosince 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle10. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba se svatým přijímáním (P. Minář)
Středa13. prosincesv. Lucie
10:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice svátost smíření
Pátek15. prosince
18:00 hod. fara Žleby na dobrý úmysl
Sobota16. prosince
15:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Adventní koncert - Akordeonový soubor Pohoda
17:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč Adventní kosncert - ZUŠ Band Little Čáslav
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky Adventní koncert s koledami, Petr Minář, Kavánkovi
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle17. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Václava Pipka
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Bratčičestředaod 10:00 hodin
fara Žlebypátekod 17:30 hodin
Licoměřiceneděleod 11:50 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2017
všeobecný:
Za seniory, aby našli v rodinách a v křesťanských společenstvích oporu a mohli se moudrostí a zkušeností podílet na předávání víry a výchově nových generací.
misijní:
Za obyvatele Hondurasu - modleme se za to, aby obyvatelé Hondurasu překonávali mírovým způsobem současné těžkosti.
národní:
Za vytrvalost v modlitbě.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby