Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 19. listopadu 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za maminku a příbuzné
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Pátek24. listopadusv. Ondřeje Dung-Laca
13:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby BETLÉMSKÉ SVĚTLO si můžete odnést do svých domovů z kostelů Žleby, Bratčice, Horky, Potěhy, Okřesaneč a Zbyslav od 13:00 do 14:00 hod. - Licoměřice od 15:00 do 15:30 hod.
Sobota25. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl dárce
----------------------------------34. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. listopaduSlavnost Ježíše Krista Krále
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rod Bohdaneckých z Hodkova
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2017
všeobecný:
Za mírnost a vnímavost vůči lásce – modleme se za to, abychom se vyhýbali pýše a marnivosti, byli skromní a nechali se utvářet láskou, která přichází od Boha.
misijní:
Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.
národní:
Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby