Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 12. listopadu 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle12. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Annu Caisovu a Annu Adamovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa15. listopadu
13:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Marie Spilková, *1924
Pátek17. listopadusv. Alžběty Uherské
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za tatínka a jeho rodiče
Sobota18. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za maminku a příbuzné
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2017
všeobecný:
Za mírnost a vnímavost vůči lásce – modleme se za to, abychom se vyhýbali pýše a marnivosti, byli skromní a nechali se utvářet láskou, která přichází od Boha.
misijní:
Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.
národní:
Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby