Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 29. října 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle29. října30. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bedřicha Duška, Josefa Kudrnu, Jaroslavu a Jiřího Duškovy, rodinu Arientovu a Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Středa1. listopaduSlavnost Všech svatých
13:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Pohřeb František Koudela, *1931, s uložením v Zehubech
Čtvrtek2. listopaduVzpomínka na všechny věrné zemřelé
16:00 hod. hřbitov ve Žlebech pobožnost za všechny zemřelé
16:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny zemřelé
Pátek3. listopadu
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za všechny příbuzné
Sobota4. listopadusv. Karla Boromejského
14:30 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav na dobrý úmysl dárce
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle5. listopadu31. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka, jeho ženu a Rudolfa Rykýře
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2017
všeobecný:
Za mírnost a vnímavost vůči lásce – modleme se za to, abychom se vyhýbali pýše a marnivosti, byli skromní a nechali se utvářet láskou, která přichází od Boha.
misijní:
Za křesťany v Asii, aby tím, že o evangeliu svědčí slovy a skutky, přispěli k dialogu, míru a vzájemnému pochopení především těch, kteří patří k jiným náboženstvím.
národní:
Za ochranu před otroctvím lhostejné a sobecké mentality.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby