Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 15. října 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------28. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle15. října28. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu, Hrníčkovu, Semerádovu, Vágnerovu a Jiřího Matouška
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Semerádovu, Horálkovu a Liškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pátek20. října
14:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Ludmila Syrová, *1922 (Mgr. Ivan Havlíček)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče z obou stran
Sobota21. října
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za uzdravení
----------------------------------29. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle22. října29. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Benešovu, Ehrenbegrerovu a Paščenkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2017
všeobecný:
Za svět práce, aby všem byla zajištěna úcta a ochrana práv a nezaměstnaným aby se dala možnost přispět k budování společného dobra.
misijní:
Za poznávání Bible – modleme se za to, abychom byli více vděční za dar Božího slova a učili se číst a meditovat Bibli, zvláště evangelium.
národní:
Za křesťany, aby na přímluvu Panny Marie opět věřili v převratnou sílu něhy a lásky a nepochybovali o tom, že pokora a mírnost jsou ctnostmi silných.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby