Farnost Žleby
Dnes: Svátek Uvedení Páně do chrámu, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.2.2023Farní inFormace
- 17. září 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle17. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela, za manžela Viléma Mariska a dceru Alžbětu Prchalovou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pátek22. září
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota23. zářísv. Pia z Pietrelciny
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice Poutní eucharistická oběť - po ní krátký kulturní program
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Ašenbrenera, jeho rodiče a rodinu Zemanovu
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle24. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice Poutní za rodiny Dvořákovu a Volencovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2017
všeobecný:
Za všechny strádající v důsledku povodní v Jižní Asii a ve Spojených Státech.
misijní:
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
národní:
Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby