Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 3. září 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------22. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle3. září22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Bezděkovy a celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Ing. Jana Pernera + křest Petr Václav Kavánek
11:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice poutní eucharistická oběť
----------------------------------23. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle10. září23. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby bohoslužba se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Slavnost posvěcení kostela za farníky (Mgr. Petr Tobek)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2017
všeobecný:
Za všechny strádající v důsledku povodní v Jižní Asii a ve Spojených Státech.
misijní:
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
národní:
Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby