Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 27. srpna 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------21. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle27. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Poutní eucharistická oběť za tatínka Josefa Dolejše a za rodinu Tomáškovou, Kořínkovou, Rokosovou a Dolejšovou z Okřesanče
Sobota2. září
15:45 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav hřbitov - uložení urny do hrobu
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za maminku Marii Machovou a babicku Marii Zacharovou - nekoná se - kostel nepoužitelný
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého
----------------------------------22. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle3. září22. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Bezděkovy a celý rod
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Ing. Jana Pernera + křest Petr Václav Kavánek
11:30 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice poutní eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2017
všeobecný:
Za všechny strádající v důsledku povodní v Jižní Asii a ve Spojených Státech.
misijní:
Za naše farnosti, aby se – živeny misijním duchem – staly místem sdílení víry a svědectví lásky.
národní:
Aby nám Pán dal pochopit zákon lásky a aby naše bratrská a usmířená společenství byla povzbuzením pro ostatní.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby