Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 20. srpna 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------20. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle20. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Magdu Hanzlovou a celou rodinu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Sobota26. srpna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
----------------------------------21. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle27. srpna21. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč Poutní eucharistická oběť za tatínka Josefa Dolejše a za rodinu Tomáškovou, Kořínkovou, Rokosovou a Dolejšovou z Okřesanče

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2017
všeobecný:
Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.
misijní:
národní:
Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby