Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 30. července 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------17. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle30. července17. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Martu Jelínkovu, manžela a rodiny Vebrovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 31.7.2017 do 12.8.2017 bude duchovní správce na dovolené. Zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík z Čáslavi tel: +420728501043, 327312907.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota5. srpna
16:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky (Mgr. Petr Tobek)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2017
všeobecný:
Za současné umělce, aby skrze dílo daru svého talentu pomáhali i druhým poznávat krásu stvoření.
misijní:
národní:
Abychom neztratili radost z evangelizace, která je odpovědí na Boží lásku.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby