Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 9. července 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------14. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle9. července14. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Janu Kneřovou a dcery Kristýnu a Janu a jejich rodiny
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Chleborádovu a Kuperovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Sobota15. červencesv. Bonaventury
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za všechny onkologické pacienty, jejich rodiče a ošetřující zdravotnický personál. Za jejich uzdravení, posilu, Boží požehnání, přímluvu a ochranu P. Marie
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Svatavu a Josefa Veselých, jejich děti Hanu, Zdeňka a Mirka, rodinu Vágnerovu a Němcovu
----------------------------------15. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle16. července15. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2017
všeobecný:
Za solidaritu s rodinami jihoamerické Venezuely a s jejich zemřelými, kteří byli zavražděni během pouličních manifestací. Modleme se za ukončení násilí a hledání pokojného a demokratického řešení současné krize.
misijní:
Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.
národní:
O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby