Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 25. června 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. června12. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Čtvrtek29. červnaSlavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl nekoná se pro nemoc
Sobota1. července
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. července13. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za nemocné
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:Žleby - faračtvrtekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2017
všeobecný:
Za solidaritu s rodinami jihoamerické Venezuely a s jejich zemřelými, kteří byli zavražděni během pouličních manifestací. Modleme se za ukončení násilí a hledání pokojného a demokratického řešení současné krize.
misijní:
Za naše bratry, kteří se víře odcizili, aby i skrze naši modlitbu a evangelní svědectví mohli znovu objevit blízkost milosrdného Pána a krásu křesťanského života.
národní:
O sílu k hlásání evangelia, protože mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy plynoucích z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů a smyslu života
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby