Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 28. května 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle28. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pátek2. června
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za nemocné
Sobota3. červnasv. Karla Lwangy
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za maminku
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle4. červnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za kněze a duchovní povolání
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2017
všeobecný:
Za představitele národů, aby se dohodli na rozhodnutích ukončujících obchod se zbraněmi, které jsou příčinou mnoha nevinných obětí.
misijní:
Za uzdravení ran způsobených válkami a terorismem – ať Duch daruje pokoj celému světu a uzdraví rány zasazené válkou a terorismem, zejména ty, které v poslední době postihly nevinné obyvatelstvo v Londýně. Modleme se za oběti a příbuzné.
národní:
Za naše biskupy, aby vždy podporovali misijní společenství a usilovali tak o ideál prvních křesťanských společenství, ve kterých věřící měli jedno srdce a jednu duši
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby