Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 14. května 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle14. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Aloise a Boženu Havránkovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pátek19. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manžela Viléma Mariska a dceru Alžbětu Prchalovou
Sobota20. května
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za farníky
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle21. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Na poděkování za 60. let života
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu. jejich rodiče a sourozence a syna Vácslava, trvalého jáhna
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2017
všeobecný:
Za nová kněžská povolání, proti pokušení malomyslnosti se modleme k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň, aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními; prosme, aby byli živým znamením milosrdné Boží lásky.
misijní:
Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.
národní:
Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby