Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 3. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.1.2023Farní inFormace
- 7. května 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle7. května4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Kneřovy a bratry Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Poutní eucharistická oběť za farníky
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Čechovu a Mikešovu
Pátek12. května
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota13. května
13:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Poutní eucharistická oběť (Mgr. B. Stařík)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle14. května5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Aloise a Boženu Havránkovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2017
všeobecný:
Za nová kněžská povolání, proti pokušení malomyslnosti se modleme k Pánu, aby posílal dělníky na svou žeň, aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné stávat se pro bratry jejich bližními; prosme, aby byli živým znamením milosrdné Boží lásky.
misijní:
Za křesťany v Africe, aby vydávali prorocké svědectví smíření, spravedlnosti a pokoje, a tím napodobovali Ježíšovo milosrdenství.
národní:
Za křesťany, aby jejich život byl skrze konání dobra odpovědí na Boží lásku a neztratil tak svěžest a vůni evangelia
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby