Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 9. dubna 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle9. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Josefa Kneřovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
--------------------------------------Svatý týden---------------------------------------
Středa12. dubnaStředa Svatého týdne
18:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Celonárodní čtení Bible (P. Minář)
Čtvrtek13. dubnaZelený čtvrtek
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka poslední Večeře Páně - za rodiče Kneřovy a bratry Jiřího a Milana
Pátek14. dubnaVelký pátek
Den přísného postu
15:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby památka Umučení Páně
Sobota15. dubnaBílá sobota
19:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby vigilie Zmrtvýchvstání Páně
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle16. dubnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Květuši Kneřovy a bratry Jiřího a Milana
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2017
všeobecný:
Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.
misijní:
Za oběti neštěstí přívalových dešťů v kolumbijském městě Mocoa, za oběti válečného násilí v Kongu a za obyvatele Venezuely a Paraguaye, aby se nenechali znechutit v hledání politického řešení konfliktů ve svých zemích.
národní:
Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby