Farnost Žleby
Dnes: Pátek, 3. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.1.2023Farní inFormace
- 2. dubna 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle2. dubna5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Marouskovy a dvě snachy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý4. dubna
18:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl (Mgr. I. Havlíček)
Pátek7. dubna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota8. dubna
14:00 hod. kostel Sv. kříže Ronov nad D. pohřeb Marie Miláčková, *1930
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle9. dubnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Josefa Kneřovy
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:Bratčičeúterýod 17:30 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2017
všeobecný:
Za mládež, aby uměla velkodušně odpovědět na vlastní povolání a vážně uvažovala i o možnosti zasvětit se Bohu v kněžství a zasvěceném životě.
misijní:
Za oběti neštěstí přívalových dešťů v kolumbijském městě Mocoa, za oběti válečného násilí v Kongu a za obyvatele Venezuely a Paraguaye, aby se nenechali znechutit v hledání politického řešení konfliktů ve svých zemích.
národní:
Za mladé lidi, aby nacházeli odvahu otevřít srdce pro Boží lásku. Také za požehnání a trvalé duchovní plody letošního srpnového celostátního setkání mládeže v Olomouci.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby