Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 26. února 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle26. února8. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, jeho rodiče, rodiče Jandovy a bratra Josefa
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Pondělí27. února
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby pohřeb rozloučení Marie Kostelecká, *1930
--------------------------------------Doba postní---------------------------------------
Středa1. březnaPopeleční středa
Den přísného postu, žehnání popela a udělování popelce
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a příbuzné
Čtvrtek2. března
13:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy pohřeb Miloslava Kombercová (Mgr. Bohuslav Stařík)
Pátek3. března
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
17:00 hod. kostel sv. Vavřince Ronov nad D. zádušní mše svatá za P. Josefa Mokrého
Sobota4. března
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Za ty, kteří odpočívají na hřbitovech ve Zbyslavi, Semtěši, v Dolních Bučicích, ve Vrdech, Vinici i okolních hřbitovech a za všechny duše v očistci. Za všechny zemřelé kněze, kteří působili v této farnosti.
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
------------------------------------1. postní týden-------------------------------------
Neděle5. března1. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocné osoby
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Čechovu a Rychnovských
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farastředaod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2017
všeobecný:
Za papeže Františka a jeho spolupracovníky z římské kurie, kteří konají svá duchovní cvičení, i za nás za všechny, aby postní úsilí přineslo bohaté plody.
misijní:
Za pronásledované křesťany, aby zakoušeli podporu celé církve skrze modlitbu i hmotnou pomoc.
národní:
O milost a sílu opustit to, co přímo nesouvisí s jádrem evangelia.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby