Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 30. týden v mezidobí  

O farnosti
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.10.2020Farní inFormace
- 19. února 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle19. února7. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dp. Josefa Čecha
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Marii a Josefa Kotrbovy
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý21. února
13:30 hod. hřbitov ve Žlebech - Kamenné Mosty uložení urny Jarmila Matoušková, *1943
Pátek24. února
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Kneřovu
Sobota25. února
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle26. února8. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku, jeho rodiče, rodiče Jandovy a bratra Josefa
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2017
všeobecný:
Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří jsou na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich společenstvích.
misijní:
Za děti, kterým hrozí interrupce, jakož i za všechny, kteří jsou na sklonku života.
národní:
Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a nezapomínaly na misijní poslání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2020 Farnost Žleby