Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 29. ledna 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle29. ledna4. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Marii a Zdenka Marouskovy a jejich rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl
Úterý31. lednasv. Jana Boska
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
Pátek3. únorasv. Blažeje
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za tatínka
Sobota4. února
15:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za zemřelé rodiče, členy rodin a příbuzných návštěvníků bohoslužeb ve Zbyslavi a duše v očistci, zejména pak za ty, kteří jsou nejdále svého vysvobození.
17:00 hod. kostel sv. Václava Horky za farníky
----------------------------------5. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle5. února5. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za uzdravení nemocných rodiny Rakašovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za manžele Vančurovy a rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc únor 2017
všeobecný:
Za ty, kdo jsou zkoušeni, především chudé, běžence a ty, kteří jsou na okraji, aby našli přijetí a posilu v našich společenstvích.
misijní:
Za děti, kterým hrozí interrupce, jakož i za všechny, kteří jsou na sklonku života.
národní:
Za naše farnosti, aby byly blízko lidem, staly se prostředím živého společenství a účasti a nezapomínaly na misijní poslání.
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby