Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 8. ledna 2017 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle8. lednaSlavnost Zjevení Páně
(svěcení vody, křídy, kadidla)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Zdeňka Novotného, jeho bratra a rodiče
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
----------------------------------1. týden v mezidobí-----------------------------------
Úterý10. ledna
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Babičkovou, manžela Antonína, jejich rodiče, sourozence, syna s manželkou a vnuka s manželkou
Pátek13. ledna
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota14. ledna
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
----------------------------------2. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle15. ledna2. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc leden 2017
všeobecný:
Za všechny, kteří žijí na ulici a trpí zimou a častokrát i lhostejností. Prosme Pána, ať nám rozehřeje srdce, abychom jim mohli pomoci.
misijní:
Za všechny křesťany, aby se ve věrnosti učení Pána zasazovali modlitbou a bratrskou láskou za obnovení plné církevní jednoty, a tím napomáhali odpovědět na současné výzvy lidstva.
národní:
Za církev v naší vlasti, aby se nespokojila s pouhou sebeprezentací, ale usilovala o evangelizaci současného světa
místní:
Za mládež v našich farnostech.
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby