Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 25. prosince 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
--------------------------------------Doba vánoční--------------------------------------
Neděle25. prosinceSlavnost Narození Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Vánoční eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy Vánoční eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Vánoční eucharistická oběť
Pondělí26. prosinceSvátek Sv. Štěpána
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 27.12. do 30.12.2016 bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel. 728 501 043, 327 312 907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Středa28. prosinceSvátek sv. Mláďátek
16:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Vánoční koncert Petra Mináře
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav Vánoční koncert Viktor Darebný a jeho hosté
Sobota31. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za syna Ladislava Holého
Neděle1. lednaSlavnost Matky Boží Panny Marie
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za dar života
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2016
všeobecný:
Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání dětí k vojenské službě.
misijní:
Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.
národní:
Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu a k bližnímu.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby