Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 11. prosince 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle11. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Evu Fišerovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
14:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč KONCERT ZUŠ Band Little Čáslav pod vedením Vladimíra Jelínka s výstavou betlémů a vánočních ozdob
Úterý13. prosincesv. Lucie
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice na dobrý úmysl
Středa14. prosincesv. Jana od Kříže
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Pátek16. prosince
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota17. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice KONCERT Rybova Česká mše vánoční
-----------------------------------4. adventní týden------------------------------------
Neděle18. prosince4. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Bohumila Rokose, Josefa Hanzlíka, jeho ženu Bohumilu a ten celý rod
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl

>>Svátost smíření:Licoměřiceneděleod 11:50 hodin
Bratčičeúterýod 15:40 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2016
všeobecný:
Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání dětí k vojenské službě.
misijní:
Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.
národní:
Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu a k bližnímu.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby