Farnost Žleby
Dnes: sv. Ondřeje, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 4. prosince 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
-----------------------------------2. adventní týden------------------------------------
Neděle4. prosince2. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Novačkovu,Mikešovu a Aloise Saidla.S prosbou o zdravi a Boži požehnani pro cele rodiny
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč na dobrý úmysl
Úterý6. prosincesv. Mikuláš
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za staré a nemocné
Čtvrtek8. prosinceSlavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
Sobota10. prosince
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
-----------------------------------3. adventní týden------------------------------------
Neděle11. prosince3. neděle adventní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Marií Červenou
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Evu Fišerovou
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
14:00 hod. kostel Nanebevzetí Panny Marie Starkoč KONCERT ZUŠ Band Little Čáslav pod vedením Vladimíra Jelínka s výstavou betlémů a vánočních ozdob

>>Svátost smíření:Bratčičeúterýod 15:40 hodin
Žleby - faračtvrtekod 18:00 hodin
Licoměřiceneděleod 11:50 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc prosinec 2016
všeobecný:
Aby byla z každé části světa odstraněna nákaza, kterou je zneužívání dětí k vojenské službě.
misijní:
Aby evropské národy znovu objevily krásu, dobro a pravdu evangelia, které dává životu radost a naději.
národní:
Ať jako křesťané umíme druhé obdarovávat nejen věcmi hmotnými, ale hlavně bohatstvím pramenícím z naší víry: poznáním Boha, láskou k němu a k bližnímu.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby