Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 6. listopadu 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------32. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle6. listopadu32. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Marií Kabátovy a dcery Janu a Miloslavu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za dobrodince
Úterý8. listopadu
16:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za maminku Marii a ty, kdo o ni pečují
Středa9. listopaduSvátek Posvěcení lateránské baziliky
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Rudolfa Mentlíka a Rudolfa Rykýře
Pátek11. listopadusv. Martina
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za zemřelého
Sobota12. listopadusv. Josafata
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl
----------------------------------33. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle13. listopadu33. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Javůrkovu a rodinu Železných
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 15:40 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc listopad 2016
všeobecný:
Aby země, které se ujímají velkého počtu uprchlíků a běženců, byly podporovány ve svém úsilí být solidárními.
misijní:
Aby se kněží a laici ve farnostech podíleli na službě ve prospěch společenství a nepodléhali pokušení malomyslnosti.
národní:
Ať je modlitba za zemřelé a naše úcta k nim svědectvím o jedinečnosti každého lidského života a jeho věčné perspektivě v Boží lásce.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby