Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 23. října 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------30. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle23. října30. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Vlastimila Hamsu
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za tatínka Josefa Dolejše a za rodinu Tomáškovou, Kořínkovou, Rokosovou a Dolejšovou
-------------------------------------------------------------------------------------------
od 24.10. do 29.10.2016 bude duchovní správce na exerciciích. V naléhavých případech zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel. 728 501 043, 327 312 907
-------------------------------------------------------------------------------------------
Pátek28. říjnaSvátek sv. Šimona a Judy
16:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice Modliba za domov - koncert a modlitba v rámci akce ERC v ČR (P. Minář)
----------------------------------31. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle30. října31. neděle v mezidobí
Změna letního času na zimní - posunout hodiny o hodinu zpět
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Arientovu, Kůželovu, Vobořilovu a Hrníčkovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2016
všeobecný:
Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.
misijní:
Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.
národní:
Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby