Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 25. září 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------26. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle25. září26. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za manželé Šmejckých, syny Františka, Václava a Josefa, za snachy, vnuka a zetě Václava Šimka
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice slavnost posvěcení kostela za rodiny Volencovu a Dvořákovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za všechny do odpočívají na zdejším hřbitově
Středa28. záříSlavnost Sv. Václava
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Neubauerovy a Pikhartovy
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky Poutní slavnost
Pátek30. zářísv. Jeronýma
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Václava Dubišara, snachu a zetě
Sobota1. říjnasv. Terezie
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Franka Z. Nováka, jeho rodiče Františka a Annu
----------------------------------27. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle2. října27. neděle v mezidobí
Modlitba sv. růžence Potěhy, Bratčice, Horky, Licoměřice 30 minut před bohoslužbou
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za úspěšnou operaci
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za JUDr. Václava Babičku, manželku Miloslavu, syna Vácslava snachu Marii
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc říjen 2016
všeobecný:
Aby novináři při výkonu svého povolání byli vždy obdařeni úctou k pravdě a vytříbeným smyslem pro etiku.
misijní:
Aby Světový den modliteb za misie obnovil ve všech křesťanských společenstvích radost a odpovědnost za zvěstování evangelia.
národní:
Ať se náš národ vrátí ke svým křesťanským kořenům a naši biskupové ať mají odvahu jasně se svým slovem vyjadřovat k problémům ve společnosti.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby