Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 11. září 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------24. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle11. září24. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Slavnost posvěcení kostela, za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý13. zářísv. Jana Zlatoústého
18:00 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu a Josefa Sobotkovi a jejich rodiče a sourozence
Středa14. záříSvátek Povýšení svatého kříže
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiny Loukotovu, Němcovu a Roseckých
Pátek16. zářísv. Ludmily
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za živé členy rodiny Kamarádovy
Sobota17. září
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za živé i zemřelé návštěvníky bohoslužeb ve zdejším kostele a duše v očistci
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za živé i zemřelé členy rodiny Vebrovy a Musilovy a Marii Polcovou
----------------------------------25. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle18. září25. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Potěhyúterýod 17:40 hodin
Žleby - farastředa, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc září 2016
všeobecný:
Aby každý člověk přispíval k obecnému dobru a povznesení společnosti, v níž lidská osoba bude středem pozornosti.
misijní:
Aby si křesťané, kteří přijímají svátosti a rozjímají o Písmu svatém, stále více uvědomovali své poslání šířit evangelium.
národní:
Ať Duch Svatý pomáhá všem rodičům, vychovatelům, učitelům, kněžím a katechetům v jejich evangelizačním poslání a povolání.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby