Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 7. srpna 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------19. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Stajnerovu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (Mgr. Pavel Jäger)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny: Kličkovu a Římovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý9. srpnaSvátek sv. Terezie Benedikty
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za + Magdu Hanzlovou
Sobota13. srpna
14:00 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov POUTNÍ za osadníky
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------20. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle14. srpna20. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. POUTNÍ eucharistická oběť (Mgr. Pavel Jäger)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za rodinu Andělovu a Duškovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2016
všeobecný:
Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě.
misijní:
Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.
národní:
Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby