Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 31. července 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------18. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle31. července18. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + křest Eliáš Forman
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Novákovou, Annu Babičkovou, jejich manžele Františka a Antonína, rodiče, sourozence, děti a vnuka
11:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice POUTNÍ eucharistická oběť (P. Pikhart)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Úterý2. srpna
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
Čtvrtek4. srpnasv. Jana Marie z Vianneye
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (Mgr. Pavel Jäger)
Sobota6. srpnaSvátek Proměnění Páně
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav eucharistická oběť
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------19. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle7. srpna19. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Stajnerovu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (Mgr. Pavel Jäger)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny: Kličkovu a Římovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc srpen 2016
všeobecný:
Aby se sport stal příležitostí k bratrskému setkávání mezi národy a významně přispěl k míru ve světě.
misijní:
Aby křesťané ve svém následování evangelia vydávali svědectví víry, úcty a lásky k bližnímu.
národní:
Nanebevzatá Matka Boží ať nám vyprosí a upevní v nás jistotu, že víra v Boha a poslušnost vůči jeho vůli jsou největším bohatstvím, radostí, důstojností a krásou člověka.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby