Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 24. července 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------17. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle24. července17. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Jelínkovu, syna Josefa a rodinu Vaňkátovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý26. červencesv. Jáchyma a Anny
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (P. Pikhart)
Sobota30. července
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------18. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle31. července18. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + křest Eliáš Forman
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Annu Novákovou, Annu Babičkovou, jejich manžele Františka a Antonína, rodiče, sourozence, děti a vnuka
11:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice POUTNÍ eucharistická oběť (P. Pikhart)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Svátost smíření:Ronov nad D.úterýod 17:40 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2016
všeobecný:
Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití a ohroženým v jejich sebeuvědomění.
misijní:
Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa.
národní:
Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a přijmout povolání, které jim vložil do srdce.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby