Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 17. července 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------16. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle17. července16. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. bohoslužba slova se svatým přijímáním
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Bohuslavu Lebedovou, manžela Jaroslava, jejich rodiče a sourozence
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Úterý19. července
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistiká oběť (P. Pikhart)
Sobota23. červenceSvátek sv. Brigity
13:00 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí pohřeb Helena Bochničková, *1931 (Mgr. B. Stařík)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky eucharistická oběť
----------------------------------17. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle24. července17. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Jelínkovu, syna Josefa a rodinu Vaňkátovu
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Ronov nad D.úterýod 17:40 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2016
všeobecný:
Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití a ohroženým v jejich sebeuvědomění.
misijní:
Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa.
národní:
Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a přijmout povolání, které jim vložil do srdce.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby