Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 3. července 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------14. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle3. července14. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (P. Boukal)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
Úterý5. červenceSlavnost sv. Cyrila a Metoděje
10:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby děkovná mše svatá k 30 letům kněžské služby (P. Pikhart)
Sobota9. července
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav na dobrý úmysl dárce
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Jarmilu a Miroslava Švecovy
----------------------------------15. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle10. července15. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (Mons. Josef Kajnek)
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče Novotnovy
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice eucharistická oběť
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2016
všeobecný:
Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití a ohroženým v jejich sebeuvědomění.
misijní:
Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa.
národní:
Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a přijmout povolání, které jim vložil do srdce.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby