Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 26. června 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. června13. neděle v mezidobí
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť (P. Petr Tobek)
Sobota2. července
18:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť s nedělní platností a novokněžským požehnáním (P. Zdeněk Sedlák)
----------------------------------14. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle3. července14. neděle v mezidobí
7:30 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (P. Boukal)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červenec 2016
všeobecný:
Aby se dostalo větší úcty domorodým národům na pokraji přežití a ohroženým v jejich sebeuvědomění.
misijní:
Aby církev v Latinské Americe a Karibiku s obnovenou energií a novým nadšením hlásala evangelium v této části světa.
národní:
Ať Bůh přitáhne k sobě srdce mladých lidí a pomůže jim poznat a přijmout povolání, které jim vložil do srdce.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby