Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 19. června 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------12. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle19. června12. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. eucharistická oběť (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Evu Iliziovou rodiče z obou stran
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice eucharistická oběť (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Esnerovu, Labuťovu, Krátkovu, Františka Kroutila a celý rod
-------------------------------------------------------------------------------------------
Od 20.6. do 4.7. bude duchovní správce na dovolené. V naléhavých případech zastupuje Mgr. Bohuslav Stařík, tel. 728 501 043, 327 312 907
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
Mše svaté ve farnosti Ronov nad Doubravou a Míčov až do odvolání pro nemoc otce Josefa nebudou
-------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------13. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle26. června13. neděle v mezidobí
11:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby eucharistická oběť (P. Petr Tobek)

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2016
všeobecný:
Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.
misijní:
Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.
národní:
Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a kněze, farnosti a rodiny.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby