Farnost Žleby
Dnes: sv. Jana Boska, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.1.2023Farní inFormace
- 5. června 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle5. června10. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti z našich farností (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za dr. Václava Babičku, manželku Miloslavu, jejich rodiče, sourozence, syna a snachu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za dobrodince
Pondělí6. června
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za týrané a zneužívané děti (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
Úterý7. června
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. Za zdenu Černochovou, manžela Jana, Josefa Vlka, manželku Růženu, syna Jiřího, Josefa Matyáše, sostatní zemřelé příbuzné a duše v očistci (P. Pikhart)
Středa8. června
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za těžce nemocného člověka (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
Čtvrtek9. června
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za návrat k pravé víře celého národa (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
Pátek10. června
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Anežku Radilovou (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky NOC KOSTELŮ - koncert
19:00 hod. kostel sv. Vavřince Ronov nad D. NOC KOSTELŮ - duchovní slovo, koncerty, výstava klenotů asi do 21.00 hodin
Sobota11. červnasv. Barnabáše, Apoštola
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav na dobrý úmysl dárce
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Marii Rajchlovou (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Václava a Annu Kysilkovy a všechny jejich sourozence
----------------------------------11. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle12. června11. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa a Annu Kladivovy a syna s rodinou
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla a za rodinu Javůrkovu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Macháčkovu, Zajícovu, Krejsovu, Trojanovu a Filipovu s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celé rodiny (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2016
všeobecný:
Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.
misijní:
Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.
národní:
Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a kněze, farnosti a rodiny.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby