Farnost Žleby
Dnes: Úterý, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 29. května 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle29. květnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + májová
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za celou naši farnost (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za těžce nemocného člověka (P. Mokrý)
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář) 11:00 eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Vavřince Ronov nad D. hlavní vchod - pracovní setkání kostelníků a těch kdo dělají výzdobu a úklid
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
Pondělí30. květnasv. Zdislavy
11:00 Hora Matky Boží - Králíky eucharistická oběť poděkování za 30 let kněžství
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za ty, kdo se neúčastní oběti mše svaté a májová (P. Mokrý)
Úterý31. květnaSvátek Navštívení Panny Marie
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jarmilu Filkovou, rodiče, syny Stanislava a Zdeňka a ostatní + příbuzuné (P. Pikhart)
Středa1. červnasv. Justina
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. na úmysl dárce (P. Mokrý)
Čtvrtek2. června
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za obrácení a záchranu našeho národa (P. Mokrý)
Pátek3. červnaSlavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Annu Polákovou (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. svátost smíření//14:30 křížová cesta//15:00 mše sv. za rodiny Černohubovu, Formanovu, Hrochovu, Zajícovu, Novotnovu, Pasekovu, Masnerovu a Vaňkovu (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodiče a prarodiče paní Týlové z Ronova
Sobota4. červnaPamátka Neposkvrněného srdce Panny Marie
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za brzké vítezství Neposkvrněného srdce Panny Marie (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na úmysl dárce
----------------------------------10. týden v mezidobí----------------------------------
Neděle5. června10. neděle v mezidobí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti z našich farností (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za dr. Václava Babičku, manželku Miloslavu, jejich rodiče, sourozence, syna a snachu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý) - NEKONÁ SE
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za dobrodince

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc červen 2016
všeobecný:
Aby senioři, lidé žijící na okraji společnosti a ti, kteří jsou osamocení, našli i ve velkoměstech příležitost k setkání a vzájemné podpoře.
misijní:
Aby se bohoslovci, novicové a novicky setkali s takovými formátory, kteří prožívají radost evangelia a moudře je připraví na jejich poslání.
národní:
Ať naše úcta a láska ke Kristu v eucharistii posvěcuje naše biskupy a kněze, farnosti a rodiny.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby