Farnost Žleby
Dnes: 2. neděle adventní  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 22. května 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle22. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + májová
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za celou naši farnost (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl a májová
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Macháčkovu, Zajícovu, Krejsovu, Trojanovu a Filipovu s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celé rodiny (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a májová (P. Minář)
11:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav POUTNÍ eucharistická oběť
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
Pondělí23. května
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Bohumilu Čudovou, manžela Josefa, švagrovou Marii, oboje rodiče a + příbuzné a májová (P. Mokrý)
Úterý24. května
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jana a Helenu Murgašovy, oboje rodiče, sourozence a duše v očisti a májová (P. Pikhart)
Středa25. května
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za ty, kdo se neúčastní oběti mše svaté a májová (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
Čtvrtek26. květnasv. Filipa Neriho
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jana Polenského, manželku Bohumilu, oboje rodiče, sourozence a + příbuzné a májová (P. Mokrý)
Pátek27. května
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Marii Koumarovou (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl a májová
Sobota28. května
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za týrané a zneužívané děti a májová (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Karla Sejkoru, manželku Marii a celou živou rodinu a májová
----------------------------------9. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle29. květnaSlavnost Těla a krve Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + májová
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za celou naši farnost (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodinu Kuperovu a Zoubkovu a májová
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za těžce nemocného člověka (P. Mokrý)
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář) 11:00 eucharistická oběť
17:00 hod. kostel sv. Vavřince Ronov nad D. hlavní vchod - pracovní setkání kostelníků a těch kdo dělají výzdobu a úklid
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2016
všeobecný:
Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
misijní:
Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.
národní:
Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby