Farnost Žleby
Dnes: Středa, 34. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
25.11.2023Farní inFormace
- 15. května 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------Doba velikonoční------------------------------------
Neděle15. květnaSlavnost Seslání Ducha svatého
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby poutní slavnost, za Zdeňka Vojáčka, rodiče a sourozence a májová pobožnost
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celoroční přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Karla a Marii Marouskovy
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice na dobrý úmysl (P. Mokrý)
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář) 11:00 eucharistická oběť
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
----------------------------------7. týden v mezidobí-----------------------------------
Pondělí16. květnaSvátek sv. Jana Nepomuckého
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za ty, kdo se neúčastní oběti měe svaté a májová (P. Mokrý)
Úterý17. května
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za pomoc a ochranu Boží v řešené obtížné situace a májová (P. Pikhart)
Středa18. května
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za obrácení všech členů rodiny (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
Čtvrtek19. květnaSvátek Ježíše Krista, nevyššího a věčného kněze
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za příznivé počasí a hojnou úrodu a májová (P. Mokrý)
Pátek20. května
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za čistotu dětí a mládeže a aby nebyla dovolena nemravná výchova ve školách našeho národa (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl a májová
Sobota21. května
16:00 hod. kostel sv. Václava Přibyslavice POUTNÍ eucharistická oběť
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za těžce nemocného člověka (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky na dobrý úmysl a májová
----------------------------------8. týden v mezidobí-----------------------------------
Neděle22. květnaSlavnost Nejsvětější Trojice
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + májová
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za celou naši farnost (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy na dobrý úmysl a májová
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Macháčkovu, Zajícovu, Krejsovu, Trojanovu a Filipovu s prosbou o zdraví a Boží požehnání pro celé rodiny (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a májová (P. Minář)
11:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav POUTNÍ eucharistická oběť
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2016
všeobecný:
Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
misijní:
Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.
národní:
Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby