Farnost Žleby
Dnes: Čtvrtek, 26. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.10.2023Farní inFormace
- 1. května 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------6. velikonoční týden----------------------------------
Neděle1. května6. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky + májová
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny farníky (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Boženu a Aloise Havránkovy + májová
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Marii Víškovou, manžela a obojí rod (P. Mokrý)
10:45 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice májová pobožnost (P. Minář) 11:00 eucharistická oběť
Pondělí2. květnasv. Atanáše
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté a májová (P. Mokrý)
Úterý3. květnaSvátek sv. Filipa a Jakuba
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za pokoj a mír v lidských srdcích, rodinách i na celém světě a májová (P., Pikhart)
Středa4. května
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za + Štefana Čižmára, jeho bratra a rodiče (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. májová pobožnost (P. Mokrý)
Čtvrtek5. května
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za šťastnou hodinu smrti a májová (P. Mokrý)
Pátek6. května
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za mocnou ochrammu Panny Marie (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za rodiny Černohubovu, Formanovu, Hrochovu, Zajícovu, Novotnovu, Pasekovu, Masnerovu a Vaňkovu a májová (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Jaroslava Buchla a májová
Sobota7. května
12:30 hod. kaple Nanebevzetí Panny Marie Schořov Společná pouť farností Žleby a Čáslav - zakončení: svatý řůženec, 13:00 koncelebrovaná mše svatá a po ní májová pobožnost
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za pomoc a ochranu Boží v řešení obtížné situace (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za uzdravení a májová
----------------------------------7. velikonoční týden----------------------------------
Neděle8. květnaSlavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky a májová
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti a za jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za bratrance Davida a jeho rodinu a májová
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Marii Víškovou, manžela, obojí rod a duše v očistci (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním a májová (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za bratry Papouškovy a májová

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc květen 2016
všeobecný:
Aby ženám ve všech zemích světa byla prokazována vážnost a úcta a jejich přínos pro společnost byl náležitě oceňován.
misijní:
Aby se v rodinách, společenstvích a skupinách rozšiřoval zvyk modlit se růženec za šíření evangelia a za mír.
národní:
Ať nás mariánská úcta vede k hlubokému duchovnímu životu, modlitbě, naslouchání Božímu slovu a bezvýhradné ochotě vytrvale hledat a ochotně plnit vůli Boží.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby