Farnost Žleby
Dnes: sv. Jana Boska, 4. týden v mezidobí  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
20.1.2023Farní inFormace
- 17. dubna 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------4. velikonoční týden----------------------------------
Neděle17. dubna4. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celoroční přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Jaroslava Miláčka a rodinu Hniličkovu
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Viktorii a Lva Tovstonogovovy (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí18. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
Úterý19. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za obrácení a záchranu našeho národa (P. Pikhart)
Středa20. dubna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za nepřátele církve a jejich obrácení (P. Mokrý)
Čtvrtek21. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jana a Annu Oravcovy (P. Mokrý)
Pátek22. dubna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jaroslava Kutílka (P. Mokrý)
14:30 hod. kostel sv. Václava Bílé Podolí rozloučení Zdeňa Sekerová, *1929 (P. Vít Horák)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Roseckého, otce a duše v očistci
Sobota23. dubnaSvátek sv. Vojtěcha
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Vojtěcha Bártu, manželku Jiřinu, jejich rodiče a sourozence (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodinu Tomáškovu, Novákovu, Matouškovu, Honovu, Limburskou a Majerovu
----------------------------------5. velikonoční týden----------------------------------
Neděle24. dubna5. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za celou naši farnost (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Jaroslava Lebedu, manželku Bohuslavu, jejich rodiče a sourozence
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Josefa Koláře, jeho rodiče a manžele Šidákovy (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za Jaroslava Kamaráda,syna Bohumíra, rodiče a sourozence

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2016
všeobecný:
Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou práci.
misijní:
Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.
národní:
Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu a našli v ní svůj domov.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby