Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 3. dubna 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle3. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny dědi z našich farností a za jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Pipkovu a Sineckou
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí4. dubnaSlavnost Zvěstování Páně
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. ke cti PM s prosbou za její pomoc a ochranu (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za dobrodince
Úterý5. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za pokoj a mír v lidských srdcích, rodinách i na celém světě (P. Pikhart)
Středa6. dubna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za sirotky a týrané a zneužívané děti (P. Mokrý)
Čtvrtek7. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jaromíra Bukovskýho a jeho sestru Jiřinu (P. Mokrý)
Pátek8. dubna
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Josefa Novotnýho, jeho rodiče, dceru Marii, vnuka Petra, Josefa Kosinu a jeho rodiče, rodinu Malovu, za zdraví pro celou rodinu a duše v očistci (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na dobrý úmysl
Sobota9. dubna
16:00 hod. kostel Nejsvětější Trojice Zbyslav za + Josefa Pernta, jeho bratry, manželku Marii a dceru Věru s manželem. Za vnučku Věru, Radka, zemřelé příbuzné a duše v očistci.
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Zdeňka Zemana, syna Zdeňka a všechny + příbuzné (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Víťu
----------------------------------3. velikonoční týden----------------------------------
Neděle10. dubna3. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za + pana Smejkala
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za + Evu Iliziovou
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice na přimluvu PM za manžele Žemličkovy, syna Karla, za Marii Krajíčkovou a všechny duše v očistci (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč za rodinu Dibelkovu a rodinu Fantovu

>>Svátost smíření:Žleby - farapondělí, pátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2016
všeobecný:
Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou práci.
misijní:
Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.
národní:
Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu a našli v ní svůj domov.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby