Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 27. března 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
----------------------------------1. velikonoční týden----------------------------------
Neděle27. březnaSlavnost Zmrtvýchvstání Páně
Změna zimního času na letní - posunout hodiny o hodinu napřed
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Irenu a Ludvíka Rakašovy a celý rod
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za farníky (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za farníky
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí28. března
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Václava Raka a celý rod
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za Viktorii a Lva Tovstonogovovy (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Úterý29. března
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Josefa Roseckého, otce a duše v očistci (P. Pikhart)
Středa30. března
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Zdenu Kuchařovou (P. Mokrý)
14:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby rozloučení Karel Navrátil, 1930
Čtvrtek31. března
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Josefa a Annu Šoubovy (P. Mokrý)
Pátek1. dubna
Výstav Nejsvětější svátosti, adorace
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za nenarozené a potracené děti (P. Mokrý)
13:30 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč pohřeb Jindřiška Kopská, *1924
18:00 hod. kostel sv. Vavřince Ronov nad D. za rodiny Černohubovu, Formanovu, Hrochovu, Zajícovu, Novotnovu, Pasekovu, Masnerovu a Vaňkovu (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby na úmysl dárce
Sobota2. dubna
18:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Václava a Josefa Lebduškovy, rodinu Lebduškovu r. Láskovu r. Vondrovu, r. Radilovu, za duše v oč. pomoc a ochranu PM pro všechny žijící rodiny (P. Mokrý)
18:00 hod. kostel sv. Václava Horky za rodiče Sobotkovy a jejich děti
----------------------------------2. velikonoční týden----------------------------------
Neděle3. dubna2. neděle velikonoční
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za farníky
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny dědi z našich farností a za jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za rodiny Pipkovu a Sineckou
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Žleby - farapátekod 18:00 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc duben 2016
všeobecný:
Aby drobní rolníci dostávali přiměřenou odměnu za svoji neocenitelnou práci.
misijní:
Aby afričtí křesťané uprostřed politicko-náboženských střetů vydávali svědectví lásky a víry v Ježíše Krista.
národní:
Ať v našich farnostech a společenstvích máme upřímný zájem o lidi hledající, konvertity a nově pokřtěné, aby poznali naši církev jako rodinu a našli v ní svůj domov.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby