Farnost Žleby
Dnes: Sobota, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
5.12.2023Farní inFormace
- 13. března 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle13. března5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku a jeho rodiče a za rodiče Jandovy a bratra Josefa
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Kloučkovu a Jahnovu (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť
Pondělí14. března
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
Úterý15. března
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Bohumilu Polenskou, manžela Jana, oboje rodiče, sourozence a veškeré + příbuzné (P. Pikhart)
Středa16. března
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Marii Fornůskovou, syna Antonína a všechny duše v očistci (P. Mokrý)
Čtvrtek17. března
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Josefa Brožka a jeho rodiče (P. Mokrý)
Pátek18. března
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Josefa Čudu, manželku Bohumilu, oboje rodiče, sestru Marii a + příbuzné (P. Mokrý)
14:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. svátost smíření//14:30 křížová cesta//15:00 mše sv. na dobrý úmysl (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Josefa Kneře, Josefa Kabáta a jejich rodiny
Sobota19. březnaSlavnost sv. Josefa
16:00 hod. kostel sv. Václava Horky za Josefu Pokornou, manžela Václava, jejich rodiče a sourozence
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za manžele Královy, jejich syna a vnuka, oboje rodiče, sourozence, rodinu Královu, Koudelovu, Olivovu a Semerádovu, Josefa Jarolíma, Mirku Krupičku a duše v očistci (P. Mokrý)
------------------------------------6. postní týden-------------------------------------
Neděle20. březnaKvětná neděle
Žehnání ratolestí
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby Za Josefa Čecha, dlouholetáho duchovního správce ve Žlebech
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. celoroční přímluvy (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Macháčkovu, Zajícovu, Krejsovu, Trojanovu a Filipovu (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Okřesanečneděleod 11:50 hodin
Ronov nad D.pátekod 14:00 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin
Horkysobotaod 15:40 hodin
Licoměřiceneděleod 11:50 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2016
všeobecný:
Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.
misijní:
Aby křesťané, znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru díky neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.
národní:
Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci výčitky, lítost a bolest, umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím a soucitem.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby