Farnost Žleby
Dnes: Pondělí, 1. adventní týden  

O farnosti
Novinky
Pořad bohoslužeb
Farní informace
Poutě a posvícení
Farní rada
Kostely a kaple
Duchovní správci
Zajímavé texty
Mapa farnosti
Činnosti spolků
Kontakt
Odkazy

aktualizace:
1.12.2023Farní inFormace
- 6. března 2016 -
POŘAD BOHOSLUŽEB VE FARNOSTI ŽLEBY A ZBYSLAV
------------------------------------4. postní týden-------------------------------------
Neděle6. března4. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za rodinu Duškovu a Svitákovu
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny děti z našich farností a za jejich rodiče (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Václava Bratčice za Bohumila Čapka a jeho rodiče
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Pražanovu, Pešavovou, Krůpovu, Kuzmiakovu, Jelínkovu, všechny zemřelé z těchto rodin a za přijetí křtu vnoučat (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice eucharistická oběť
Pondělí7. března
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny obyvatele z farností Ronov a Míčov kteří se neúčastní oběti mše svaté (P. Mokrý)
Úterý8. března
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Bohumilu Polenskou, manžela Jana, oboje rodiče, sourozence a veškeré + příbuzné (P. Pikhart)
Středa9. března
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. na dobrý úmysl (P. Mokrý)
Čtvrtek10. března
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Jana Černíka, Ladislava Jirsu, rodinu Spěvákovu, Jirsovu, Beránkovu, Kápičkovu, Houfkovu, Vraných a duše v očistci (P. Mokrý)
Pátek11. března
7:15 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Marii Čudovou, rodiče, bratra Josefa, švagrovou Bohumilu a + příbuzné (P. Mokrý)
14:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. svátost smíření//14:30 křížová cesta//15:00 mše sv. na dobrý úmysl (P. Mokrý)
18:30 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za syna, Boží pomoc a ochranu
Sobota12. března
16:00 hod. kostel sv. Václava Bratčice za zemřelého manžela a jeho rodinu
17:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za Josefa Boštíka, manželku Marii, jejich rodiče a sourozence (P. Mokrý)
------------------------------------5. postní týden-------------------------------------
Neděle13. března5. neděle postní
8:00 hod. kostel Narození Panny Marie Žleby za Růženu a Aloise Novotnovy
8:00 hod. kaple sv. Zdislavy Ronov nad D. za všechny naše nemocné (P. Mokrý)
9:30 hod. kostel sv. Gotharda Potěhy za Miroslava Zelinku a jeho rodiče a za rodiče Jandovy a bratra Josefa
10:00 hod. kaple sv. Anny Třemošnice za rodinu Kloučkovu a Jahnovu (P. Mokrý)
11:00 hod. kostel sv. Kateřiny Licoměřice bohoslužba slova se svatým přijímáním (P. Minář)
11:00 hod. kostel sv. Bartoloměje Okřesaneč eucharistická oběť

>>Svátost smíření:Licoměřiceneděleod 11:50 hodin
Ronov nad D.pátekod 14:00 hodin
Žleby - farapátekod 18:00 hodin
Bratčičesobotaod 15:30 hodin
Okřesanečneděleod 11:50 hodin

>>Úmysly apoštolátu modlitby: na měsíc březen 2016
všeobecný:
Aby rodiny v obtížných situacích dostávaly nutnou podporu a děti mohly vyrůstat ve zdravém a klidném prostředí.
misijní:
Aby křesťané, znevýhodňovaní a pronásledovaní pro víru díky neutuchající modlitbě celé církve zůstali pevní a věrní evangeliu.
národní:
Ať se k matkám, které podstoupily interrupci a nesou v srdci výčitky, lítost a bolest, umíme stavět s citlivostí, milosrdenstvím a soucitem.
místní:
Za mládež v našich farnostech
Změna vyhrazena - aktuální informace na www.farnostzleby.cz

(c) 2005-2023 Farnost Žleby